About Us – Nerd Optimize

Nerd Optimize ก่อตั้งจากกลุ่มคนที่ทำงานอยู่กับการตลาดออนไลน์และต้องการแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ต่างๆให้กับคนทำงาน Digital Marketing หรือคนที่สนใจ Digital Marketing

ไม่ว่าจะเป็น Facebook Ads, Google Adwords, Google Analytics, GTM และ SEO รับรองว่าติดตามเพจนี้จะได้ความรู้ดีๆ

ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแน่นอน !!

‘Nerd Optimize’ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง ที่มีอาการบ้าคลั่งวิชาความรู้ยิ่งนัก ชายหนุ่มร่างผอมบาง สวมแว่นกรอบดำ

Nerd Optimize การตลาดออนไลน์ แต่ร่างกายอ่อนล้า

about us nerd optimize

เราเน้นเผยแพร่
สิ่งที่ได้ผลลัพธ์จริงเท่านั้น

ไม่มีกั๊กความรู้

เราจริงใจ เปิดเผย
ทุกเทคนิคไม่มีกั๊กความรู้

เน้นมอบแต่สิ่งที่มีประโยชน์

เราสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์
เพียงเท่านั้น

เราทดลอง
ทดสอบอยู่ตลอดเวลา

มีแบบแผนกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จ

ทำทุกอย่าง อย่างมีแบบแผน
เพื่อไปสู่ความสำเร็จ

เราให้ความสำคัญ กับความเป็นทีม
เพราะเราคือ Nerd Optimize

ความตั้งใจของ nerd optimize

ความตั้งใจของ Nerd Optimize

Nerd Optimize เราเชื่อว่าการทำการตลาดออนไลน์ คือการลงมือทำจริงๆ ไม่ใช่การอิงแต่ทฤษฎี เราทดลอง และทดสอบ จนกว่าจะรู้ว่าสิ่งนั้น ดีหรือไม่

หากสิ่งไหนที่ได้ผลลัพธ์ สามารถนำมาใช้ได้จริง นำไปต่อยอด พัฒนาบุคคลหรือธุรกิจของคนไทยได้ เรายินดีอย่างยิ่ง

ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการสร้างคอนเทนต์ ให้คำปรึกษา และให้การเผยแพร่สิ่งนั้นต่อผ่านหลักสูตรของ Nerd Optimize

สิ่งที่เราสามารถทำได้

marketing online consultant

Consultant

marketing online training

Training

digitak marketing content

Content

หากคุณกำลังต้องการอยากปรึกษา ใครสักคน ในด้าน Digital Marketing
Team Nerd Optimize ยินดีให้คำตอบที่เรารู้อย่างจริงใจ แบบไม่มีกั๊ก

ปรึกษา Nerd Optimize ฟรี